Praktijk Vindingrijk

Welkom bij praktijk Vindingrijk

Bij praktijk Vindingrijk  gaat het om  het ontdekken van leerkwaliteiten van een kind, waardoor het leren toegankelijker wordt. Kinderen verdienen het om succeservaringen op te doen.
De werkwijze van praktijk Vindingrijk is duidelijke structuur aanbieden op visueel niveau waarin aandacht is voor eigen inbreng. Voor het inprenten van informatie is het belangrijk om verschillende leeringangen aan te spreken. Deze zorgen ervoor dat leerstof die eerst moeilijk was, leuk speels en op een duidelijke manier tot je kan nemen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de methodes die gericht zijn op een visuele, kinestetische aanpak o.a de Leren Leren methode. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de methode " Ik leer anders".

De aanmelding gaat via het contactformulier.
Er volgt een gratis intakegesprek met ouders van 30 minuten.
Bij een concrete vraag ga ik zo snel mogelijk aan de slag met het kind.
Er volgt een afspraak met het kind waarbij het Wereldspel en een aantal testen uit het didactisch onderzoek gedaan wordt.
Na deze afspraak zal praktijk Vindingrijk samen met de ouders en ( eventueel) het kind een traject uitzetten waarin duidelijk gaat worden hoe vaak het kind zal komen.
De daarop volgende lessen van 50 minuten gaat praktijk Vindingrijk samen met het kind aan het werk. Belangrijk hierbij is dat de ouder ziet hoe dat gaat. Dat kan door bij de lessen aanwezig te zijn ( op de achtergrond) of na de les op de hoogte gebracht te worden. 

praktijk Vindingrijk